ПРОБУЖДАНЕ ЗА РЕАЛНОСТТА. МД

04.05.2021 г., 18.00 ч.

ЛИЦЕТО НА РЕАЛНОСТТА. Митко ДИМИТРОВ

03.05.2021 г., 18.00 ч.

Как да ходим в покорство пред Бог и в реалността на Неговите обещания Bibliata TV LIVE

Библията относно бедността и богатството | 1. Между убежденията на вярата и реалността | Д. Лучев

Реалността на Святия Дух -1 – 26.03.2017.

Всички гиганти изпратени срещу нас могат да бъдат посрещнати от реалността на Святия Дух в живота в живота ни. Какво да направим за да имаме тази реалност?

НЕЕМИЯ и ЕЗДРА Проверка на реалността

Реалността на духовната битка – 21 юни 2015

Пастир Благовест Николов

08.12.2013 г. – п-р Ангел Пелтеков – Виждането и реалността

01.12.2013 г. – п-р Ангел Пелтеков – Истината и реалността – част 2

17.11.2013 г. – п-р Ангел Пелтеков – Истината и реалността

НЕЕМИЯ ПРОВЕРКА на РЕАЛНОСТТА

НЕЕМИЯ ПРОВЕРКА на РЕАЛНОСТТА