Издигни глас срещу врага си | Миг | Пастор Емил Неделчев

ДА ВЯРВАШ| неделно богослужение

ДА ВАРВЯШ| неделно богослужение

Страданието | п-р Снежана Неделчева

Завинаги променен живот| Миг | Пастор Емил Неделчев

Неделно богослужение | ХПЦ „Изкупителят

Простен и променен | Миг | Пастор Емил Неделчев

Неделно Богослужеие | Пастор Емил Неделчев

От провал към успех | Миг | Пастор Емил Неделчев

МОЯТА ПОСОКА ! пастор Емил Неделчев

Тома дефиниран от провал | Пастор Емил Неделчев

ТОМА – ДЕФИНИРАН ОТ ПРОВАЛ !| пастор Емил Неделчев

Възкресение Христово! | Пастор Емил Неделчев

Благодарим за вашите дарения! #пасторемилнеделчев

Бог винаги има план | Миг | Пастор Емил Неделчев

РАЗПЕТИ ПЕТЪК !| пастор Емил Неделчев

РАЗПЕТИ ПЕТЪК !| пастор Емил Неделчев

Mагаре на почит | Пастор Емил Неделчев

Да палиш свещи и да скачаш | Миг | Пастор Емил Неделчев

Магарето на почит ?! | пастор Емил Неделчев

Идва добро в живота ти | Миг | Пастор Емил Неделчев

Неделно богослужение

Съживително събрание

Когато Бог те направи пленник | Пастор Емил Неделчев