02/25/24 Георги Мутафчиев – Бог е дълго търпелив (Даниел 5 глава)

02/18/24 Звезделин Спасов – Физическия срещу духовния живот (1 Тимотей)

02/11/24 Георги Мутафчиев – Най-нищожният измежду човеците (Даниел 4 глава)

02/04/24 Звезделин Спасов – Управлението на църквата

01/28/24 Звезделин Спасов – Спасение, семейството и църквара

01/21/24 Георги Мутафчиев – Не служим на чужди богове (Даниел 3 глава)

01/07/24 Звезделин Спасов – Вярата – от невежа до пълна

12/31/23 Георги Мутафчиев – Поглед в бъдещето (Даниел 2 глава)

12/24/23 Звезделин Спасов – Рождество 2023

12/17/23 Звезделин Спасов – Подготовка за Рождество

12/10/23 Георги Мутафчиев – Да се не оскверни (Даниел 1 глава)

12/03/23 Звезделин Спасов – Послание към Тимотей (въведение)

11/26/23 Георги Мутафчиев – „Всесилният ме твърде огорчи“

11/19/23 Звезделин Спасов – Благодарствен ден (2023)

11/12/23 Георги Мутафчиев – Побегнал от Господнето присъствие

11/05 23 Звезделин Спасов – Никога повече наивни християни (2 Солунци)

10/29/23 Георги Мутафчиев – Онеправдал си брата си (Авдии)

10/22/23 Звезделин Спасов – Божият огън и знаците – част 2

10/15/23 Звезделин Спасов – Божият огън и знаците (2 Солунци)

10/09/23 Георги Мутафчиев – До кога, Господи, ще викам, а ти не щеш да слушаш? (Авакум)

10/01/23 Звезделин Спасов – 1 Солунци – За какво ходим на църква?

09/24/23 Звезделин Спасов – Грабването (част 2)

09/17/23 Георги Мутафчиев – Шест спора с Бог (Малахия)

09/10/23 Звезделин Спасов – Грабването