07/14/24 Георги Мутафчиев – До ангела на църквите (Откровение 2 глава – част 2)

06/30/24 Звезделин Спасов – Тит – съвременните Презвитери

06/23/24 Георги Мутафчиев – До ангела на църквите (Откровение 2 глава – част 1)

06/16/24 Звезделин Спасов – Тит – Бащите, юдейските басни и човешките заповеди

06/09/24 Георги Мутафчиев – Книгата Откровение (1 глава)

06/02/24 Звезделин Спасов – Как и защо се става християнин – Тит 1 част

05/26/24 Георги Мутафчиев – Краят на дните (Даниел 12 глава)

Private video

05/05/24 Звезделин Спасов – Възкресение 2024

04/28/24 Звезделин Спасов – Триумфалното влизане в Ерусалим

04/21/24 Георги Мутафчиев – Седемдесет седмици (Даниел 9 глава)

04/07/24 Георги Мутафчиев – Рогът на Антихрист (Даниел 8 глава)

03/31/24 Георги Мутафчиев – Четирите звяра (Даниел 7 глава)

03/24/24 Пастир Росен Спасов – Не възпирай Божиите благословения

03/17/24 Звезделин Спасов – Заякване в благодатта (2 Тимотей)

03/10/24 Георги Мутафчиев – Човек с превъзходен дух (Даниел 6 глава)

03/03/24 Звезделин Спасов – Истината в заблудените (2 Тимотей)

02/25/24 Георги Мутафчиев – Бог е дълго търпелив (Даниел 5 глава)

02/18/24 Звезделин Спасов – Физическия срещу духовния живот (1 Тимотей)

02/11/24 Георги Мутафчиев – Най-нищожният измежду човеците (Даниел 4 глава)

02/04/24 Звезделин Спасов – Управлението на църквата

01/28/24 Звезделин Спасов – Спасение, семейството и църквара

01/21/24 Георги Мутафчиев – Не служим на чужди богове (Даниел 3 глава)

01/07/24 Звезделин Спасов – Вярата – от невежа до пълна