Група за еврейски танци и песни от Румъния гр

Богослужение 24 08 2014 Благовестителски екип от Румъния

Богослужение 21 08 2014 Благовестителски екип от Румъния

Богослужение 10 07 2014 гост Нико от Румъния

Богослужение 20 03 2014 гост Нико от Румъния