Библейско изучаване: СЪБИТИЯ В СРЕДАТА НА ГОЛЯМАТА СКРЪБ: ЗВЯРЪТ ОТ МОРЕТО – ЗЛОВЕЩАТА ПРОМЯНА

КНИГА ОТКРОВЕНИЕ НА ЙОАН ЧАСТ ІІІ: Това, което предстои да стане: ГОЛЯМАТА СКРЪБ Б) СЪБИТИЯ В СРЕДАТА НА ГОЛЯМАТА СКРЪБ: ІІІ. ЗВЯРЪТ ОТ МОРЕТО – ЗЛОВЕЩАТА ПРОМЯНА ЗВЯРЪТ ОТ МОРЕТО Откровение 13:1-10 ЕДНА ТАЙНСТВЕНА И СТРАШНА ЛИЧНОСТ Тъй в Стария Завет тя е наречена: • асириецът (Ис. 10:5-6; 30:27-33) • вавилонският цар (Ис. 14:4) • […]

СЪБИТИЯ В ДЕВЕТИЯ ЧАС. Борислав МИТОВ

15.05.2021 г., 11.00 ч.

Свършекът | 8. Един ден, две събития | п-р Димитър Лучев

В тази поредна част, п-р Лучев ни препраща към лекция в предходен семинар озаглавен “Господния ден”, в която обяснява, че пророците на Стария завет са разграничавали Божия съд над определени нации, наричан “Господния ден” и съда над всички хора, който ще се случи в последния ден на земната история. В това последно събитие, бележещо прехода […]

Три ключови събития важни за нашия живот // п-р Иводор Ковачев // 19.04.2020 г.

Три ключови събития в живота на Исус Христос // п-р Иводор Ковачев // 12.04.2020 г.

Значими събития в Стария завет: Исаак и Ревека (4K)

Значими събития в Стария завет: Авраам (част 4)

Значими събития в Стария завет: Авраам (част 3)

Значими събития в Стария завет: Авраам (част 2)

Значими събития в Стария завет: Авраам (част 1)

Значими събития в Стария завет: Падението (част 2)

Значими събития в Стария завет: Падението (част 1)

Значими събития в Стария завет: Сътворението

Значими събития в Стария завет: Вавилонската кула (4К)

Значими събития в Стария завет: Потопът и Ной (4К)

Църквата и последните събития, разтърсили света