ПОБЕДИТЕЛ И ПОБЕДЕН . СЪБОТНО УЧИЛИЩЕ

СЪБОТНО УЧИЛИЩЕ – УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА. МД

ДЕТСКО СЪБОТНО УЧАСТИЕ

02.04.2022 г. 11.00 ч.

Съботно благословение

5.07.2020 г., прочит: Евангелие от Марк 2:23-3:6; проповед: п-р Станислав Алексиев. Първа евангелска съборна църква – гр. София.