Грешна съм,Боже!

1.Грешна съм Боже,никой не може да просветли с мъничък лъч, мойта душа. Път покажи ми,към вечността. Боже,към Тебе викам сега, Подай ми ръка! пр.Един ден да съм с Исуса , затуй копнея безспир. О,път начертай по,който от днес, да ходя със мир. Вече ноща ще се спусне, а утре знам късно е веч. Подай ми […]