Вяра и съмнение – 29.04.21 (Четвъртък)

Съмнение и вяра – 17.12.20 (Четвъртък)

Вяра, която се доказва чрез съмнение

ВЯРА БЕЗ СЪМНЕНИЕ. Алекс СТЕФАНОВ

11.09.2019 г., 19.00 ч.

От съмнение към вяра – Петър Димитров

Петър Димитров – 13.05.2016 г – с. Долище

Вяра и съмнение

дякон Алфред Фосколо: „Вяра и съмнение“