НАГРАДАТА ЗА ПОЧИТТА | Глава15: Почит в дома- съпругата | Джон Бивиър

НАГРАДАТА ЗА ПОЧИТТА | Урок10: Отдаване на почит от съпруга към съпругата | Джон Бивиър

НАГРАДАТА ЗА ПОЧИТТА | Урок4: Отдаване на почит от съпруга към съпругата | Джон Бивиър