Умножено благоволение | Дейвид и Филис Рок | Църква „Шалом“

В пустинята или в Обещаната земя (част3) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Благовестието, Царството, цялата земя | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Представяне на книгата ”Мисията на Христос – твоята мисия” на Пламен Борисов

Стой в мира на Божието присъствие | Дани Казанджиева | Църква „Шалом“

Господната вечеря – Шестте посоки към които да се обърнем | Диан Илиев | Църква „Шалом“

Бог прави невъзможното възможно | Делрон Шърли | Църква „Шалом“

В пустинята или в Обещаната земя (част2) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Христос възкръсна, а след това? | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Важността на това да обновяваме на ума си | Дани Казанджиева | Църква „Шалом“

Помни Лотовата жена | Диан Илиев | Църква „Шалом“

Изучаване на книгата Ездра (част 8) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Извън или във Обещаната земя (част1) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Изучаване на книгата Ездра (част 7) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Ти можеш да направиш промяната | Фил Стърн | Църква „Шалом“

Покаяние- промяна на живота ти (част2) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Изучаване на книгата Ездра (част 6) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Покаяние- промяна на живота ти (част1) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Вяра в Бог, но без почит в църквата | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Изучаване на книгата Ездра (част 5) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

ХВАЛЕНИЕ | 17.03.2024 | Църква „Шалом“

Завет или безразличие | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Свръхестественият елемент в Господната трапеза (част5) | Дани Казанджиева | Църква „Шалом“

Изучаване на книгата Ездра (част 4) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“