9 Юни 2024 || || п-р Симеон Симеонов || църква Светлина на Света

26 Май 2024 || || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

Среща със Симеон Витанов

5 Май 2024 || ВЪЗКРЕСЕНИЕ || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

5 Май 2024 || ВЪЗКРЕСЕНИЕ || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

В Исус | църква Светлина на Света | п-р Симеон Симеонов

28 Април 2024 || Цветница || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

28 Април 2024 || Цветница || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

Хваля | църква Светлина на Света | п-р Симеон Симеонов

Познай Христос и преживей силата на възкресението мy|п-р Симеон Симеонов|

7 Април 2024 || || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

31 Март 2024 || || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

24 Март 2024 || || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

10 Март 2024 || Водно кръщение || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

http://youtu.be/DPJ9aNw7_dQ

3 Март 2024 || Свобода или Смърт || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

18 Февруари 2024 || Любов от Вечността || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

18 Февруари 2024 || || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

11 Февруари 2024 || Остани в любовта || п-р Симеон и Анелия Симеонови || църква „Светлина на света“

11 Февруари 2024 || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

Спри да мечтаеш за чужд живот и започни да изграждаш своя|п-р Симеон Симеонов

Живот на победа|п-р Симеон Симеонов

Чакай точното време|п-р Симеон Симеонов

4 Февруари 2024 || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

ПРОШКАТА ти дава възможност да бъдеш свободен от КОНТРОЛА на БОЛКАТА | п-р Симеон Симеонов