Бог със Слово сътвори света

10.06.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Блажени ония , които слушат Божието Слово и Го вършат – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 10.06.2021 г

Отношението ни към Божието Слово , показва и отношението ни към Бог – Пастор Фахри Тахиров

10.06.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Твоето слово е светилник мой – на живо

Тончо Колев – вокал

Твоето слово – на живо

Тончо Колев – вокал

НЕ Е ЛИ БОЖИЕТО СЛОВО, КОЕТО ТРАЕ ДО ВЕКА

НЕ Е ЛИ БОЖИЕТО СЛОВО, КАТО ДЪЖД И СНЯГ

НЕ Е ЛИ БОЖИЕТО СЛОВО, КАТО ХЛЯБ

НЕ Е ЛИ БОЖИЕТО СЛОВО, КАТО СВЕТЛИНА

НЕ Е ЛИ БОЖИЕТО СЛОВО, КАТО СЕМЕ

НЕ Е ЛИ БОЖИЕТО СЛОВО, КАТО ОГЛЕДАЛО

НЕ Е ЛИ БОЖИЕТО СЛОВО, КАТО ЧУК

НЕ Е ЛИ БОЖИЕТО СЛОВО, КАТО ОГЪН

НЕ Е ЛИ БОЖИЕТО СЛОВО, КАТО МЕЧ

Неделно Богослужение: (14.03.2021) -Поучение върху божието слово с брат Мартин Марков

Християнски Център Шумен Богослужение (14.03.2021) брат: Мартин Марков Тема: Поучение върху божието слово с брат Мартин Марков http://christiancenter-shumen.com/

Изграждай върху БОЖИЕТО СЛОВО

🔥Във времената, в които живеем, повече от всякога се нуждаем от стабилност, сила, яснота и насока. Ако някога сме имали нужда от Божието Слово в живота си, то е сега! Чуй как то може да промени живота ти!🙏 #давбългария #църква #данитанев

Доктрините в Библията част 3/Доктрина за Божието Слово част 2 п-р Тони Еленков

27.01.2021

Доктрините в Библията част 2/Доктрина за Божието Слово п-р Тони Еленков

20.01.2021

Доктрините в Библията част 1/Доктрина за Божието Слово п-р Тони Еленков

13.01.2021

Radical Faith 2021 – Божието Слово / Георги Хазърбасанов

Седем неща имаш на разположение, когато четеш Словото на Бог 1 – Словото на Бог е Бог 2 – Словото на Бог е Спасение 3 – Словото на Бог е Изцерение 4 – Словото на Бог е Благодатта 5 – Словото на Бог е Просперириране 6 – Словото на Бог е Благословение 7 – Словото […]

Слово за 2021 от Пастор Иван Хазърбасанов

Слово за 2021 от Пастор Иван Хазърбасанов

Слово за 2021 година. Година на добротата на Господ – Георги Хазърбасанов

„Божието слово не се връзва“ – Неделна служба на ЖИВО с Пастор Васил Петров

ТЕМА; „Божието слово не се връзва“ Неделна служба на ЖИВО с Пастор Васил Петров, 1 Ноември 2020 г. от 10:00 часа на живо

За всеки сезон, има слово!