СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Петте посвещения на верния лидер 1 ва част Тит 1;1 4

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Петте посвещения на верния лидер 1 ва част Тит 1;1 4

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Триумфалната победа на Павел 3 та част 2 тим 4;6 8 Заключение

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Триумфалната победа на Павел 3 та част 2 тим 4;6 8 Заключение

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Триумфалната победа на Павел 1 ва част 2 тим 4;6 8

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Триумфалната победа на Павел 1 ва част 2 тим 4;6 8

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Работа на словото на Бога 2 ра част 2 тим 3;17 19

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Работа на словото на Бога 1 ва част 2 тим 3;15 17

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Работа на словото на Бога 1 ва част 2 тим 3;15 17

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Скритите и намерини съкровища 1 тим 6;17 19.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Скритите и намерини съкровища 1 тим 6;17 19.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Мотивацията на Божия човек 2-ра част. 1 Тим. 6:13-15.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Мотивацията на Божия човек 2-ра част. 1 Тим. 6:13-15 Заключение.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Характеристики на Божия човек 1 Тим 6;11 13.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Характеристики на Божия човек 1 Тим 6;11 13.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Пaтoлогия на лъжливите учители 2 ра част. Заключение 1 Тим 6;3 5

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Пaтoлогия на лъжливите учители 2 ра част. Заключение 1 Тим 6;3 5

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Грижа на църквата за вдовиците 1 ва част 1 Тим 5;3;8

http://youtu.be/AeAQL377pSQ

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Квалификация за безупречен служител 1 Тим 12;16 3 та част.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Квалификация за безупречен служител 1 Тим 12;16 3 та част.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Квалификация за безупречен служител 1 Тим 4;6 11 2 ра част

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Квалификация за безупречен служител 1 Тим 4;6 11 1 ва част

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Призвани да служат на църквата 1 Тим 3;8 13.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Призвани да служат на църквата 1 Тим 3;8 13.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Квалификация на Божия лидер – духовна утвърденост. 2-ра част.

http://youtu.be/omX8kFwYzgI СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Квалификация на Божия лидер – духовна утвърденост. 2-ра част.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Квалификация на Божия лидер 1 ва част

http://youtu.be/BdvF-vkWkNU

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Откровение по 2-ва въпроса от Билията.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Откровение по 2-ва въпроса от Билията.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Призвание за водене на църква.1 Тимотей 3:1

http://youtu.be/AN3WqhPWc2k СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Призвание за водене на църква.1 Тимотей 3:1.