Обща Молитва; Служения, Служители!

Служения в местната църква | 4. Царски, свещенически и пророчески характер на Новозаветните служния

Служения в местната църква | 3. Царство от свещеници в Новия завет | п-р Димитър Лучев

Модели за управление и служения в местната църква | 2. Демократичен модел | п-р Димитър Лучев

Модели за управление и служения в местната църква | 1. Тоталитатен модел | п-р Димитър Лучев

Видове служения в ОЖ

говорител: Никола Николов Пловдив Национален лагер ОЖ – Старозагорски минерални бани’2020

Трета Конференция на Българските Църкви и Служения в Лондон – 2013 Част 7

Конференция в Лондон – 2013 Част 7

Трета Конференция на Българските Църкви и Служения в Лондон – 2013 Част 8

Конференция в Лондон – 2013 Част 8

Трета Конференция на Българските Църкви и Служения в Лондон – 2013 Част 6

Конференция в Лондон – 2013 Част 6

Трета Конференция на Българските Църкви и Служения в Лондон – 2013 Част 5

Конференция в Лондон – 2013 Част 5

Трета Конференция на Българските Църкви и Служения в Лондон – 2013 Част 4

Трета Конференция на Българските Църкви и Служения в Лондон – 2013 Част 9

Трета Конференция в Лондон – 2013 Част 9

Трета Конференция на Българските Църкви и Служения в Лондон – 2013 Част 3

Част 3

Трета Конференция на Българските Църкви и Служения в Лондон – 2013 Част 2

Част 2

Трета Конференция на Българските Църкви и Служения в Лондон – 2013

Конференция в Лондон – 2013 Част 1