02/18/24 Звезделин Спасов – Физическия срещу духовния живот (1 Тимотей)

„Бъди Светлина“ Ана Спасов

02/04/24 Звезделин Спасов – Управлението на църквата

01/28/24 Звезделин Спасов – Спасение, семейството и църквара

Наслада в Божия закон | Димитър Спасов | 04.02.2024г.

Наслада в Божия закон | Димитър Спасов | 04.02.2024г.

01/07/24 Звезделин Спасов – Вярата – от невежа до пълна

12/24/23 Звезделин Спасов – Рождество 2023

12/17/23 Звезделин Спасов – Подготовка за Рождество

12/03/23 Звезделин Спасов – Послание към Тимотей (въведение)

11/19/23 Звезделин Спасов – Благодарствен ден (2023)

Мир, който никой ум не може да схване | Димитър Спасов | 12.11.2023г.

11/05 23 Звезделин Спасов – Никога повече наивни християни (2 Солунци)

10/22/23 Звезделин Спасов – Божият огън и знаците – част 2

10/15/23 Звезделин Спасов – Божият огън и знаците (2 Солунци)

10/01/23 Звезделин Спасов – 1 Солунци – За какво ходим на църква?

09/24/23 Звезделин Спасов – Грабването (част 2)

09/10/23 Звезделин Спасов – Грабването

09/03/23 Звезделин Спасов – Християнският морал

08/20/23 Звезделин Спасов – Проповедниците според 1 Солунци 2 глава

07/24/23 Звезделин Спасов – Солунците – Избраните християни за истината

07/09/23 Звезделин Спасов – Един на друг в любов (посланието към Солунците)

06/25/23 Звезделин Спасов – Филимон – Посланието към мен

06/11/23 Пастир Росен Спасов – Каквото ви рече (Исус), сторете!