Да спечелим брата, П-р Живко Тончев – 01 октомври 2023

КАК ДА СПЕЧЕЛИМ БИТКАТА ЗА СЕМЕЙСТВАТА |п-р Стоян Георгиев|

В това послание на п-р Стоян ще разберете: – Какво представлява семейството; – Защо разбирането за Триединството на Бога е ключ за разбиране на семейната институция; – Как дявола атакува семействата; – 3 вида духовни атаки, за които да не сме наивни; – Как да се съпротивим на обсадата върху семействата. ––––––––––––––––––––––– ✅ Свържете се […]

Да изгубим или да спечелим живота си, п-р Живко Тончев

Църква Благовестие Бургас Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.blagovestie.com Website: www.blagovestie.za1.tv Website: www.propoved.com/?cat=463 Online: www.blagovestie.com/live.php Online: www.blagovestie.za1.tv/live Twitter: https://twitter.com/blagovestiebs Facebook Page: www.facebook.com/Blagovestie YouTube: www.youtube.com/user/BlagovestieBurgas bibliata.tv: www.bibliata.tv/user-HCBlagovestie Google+ (+Blagovestie) И в страницата на Християнски Видео Портал: www.facebook.com/ChristianVideoPortal