СЪБОТНО УЧИЛИЩЕ – УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА. МД

БХЦ Лас Вегас – Целта оправдава ли средствата

Средствата на нашата победа (Силата на свидетелството) – 1.12.2016.

Откровение 12:11 А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.

Средствата на нашата победа ( Кръвта на Исус) – 27.11.2016.

Създадох този видеоклип с видеоредактора на YouTube (http://www.youtube.com/editor)

Средствата на нашата победа (Името Исус ) – 23.11.2016.

1 Йоан 5:4 Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е нашата вяра 1 Йоан3:23 И Неговата заповед е това: да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа, и да любим един другиго, както ни е заповядал.