Вярата , като средство за познаването на Бога – Николай Николов

Интернет Богослужение и Общение – 09.06.2021 г – с водещ Николай Николов

Дълготърпението на Нашия Господ , като средство за спасение – Пастор Фахри Тахиров

Пастор Фахри Тахиров – 19.02.2017 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна