СВАТБАТА на АГНЕТО Bibliata TV LIVE

СВАТБАТА. ПРОЛЕТНА МОЛИТВЕНА СЕДМИЦА

16.03.2019 г. 11.30 ч.

Поканата и поканените на Сватбата – Пастор Фахри Тахиров

Богослужение – 06.09.2017 г – гр. Варна

„Псалом 45 като предобраз на сватбата на Агнето“ | п-р Д.Лучев 24.05.2017

След спечелването на битката с народите и последващата коронацията на Царя идва време за Неговата сватба. П-р Лучев ни въвежда в следващия етап, който Псалм 45 и Откровението на Йоан (19-20гл.) ни рисуват. Кой е Царят-Жених? – Соломон или Яхве? Коя е Невястата? – Църквата на избраните последователи или ангелите, или може би нещо повече […]

Сватбата на Христос и църквата

17 април 2016 г. п-р Румен Борджиев

„Сватбата“ – п-р Димитър Лучев – 06/03/2016

Сватбата на Пастор Иван и Габи Хазърбасанови

25 години от тяхната сватба, те са пример за България като силно и помазано семейство. Какво означава Свят Брак. Бог да ги благослови.