ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 636, Тема на предаването; “Който има уши да слуша, нека слуша“

26 Ноември 2023 || || п-р Божидар Симеонов || църква „Светлина на света“

19 Ноември 2023 || Пази сърцето си || Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

Църквата от първия до последния Едем | 20. Човекът като цар на света | Димитър Лучев

Вие сте светлината на света |Markus Schmed| 2023.11.22

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 635, Тема на предаването; “Аз разгледах, но нямаше кой да помага“

О Ти пред Когото открит е света Bibliata TV LIV

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 634, Тема на предаването; “Кажи ми що имаш в къщи?“

11 Ноември 2023 || || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

8 Ноември 2023 || Вяра || п-р Анелия Симеонова || църква „Светлина на света“

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 633, Тема на предаването; “Има поколение“

Аз съм Светлината на света

ПРОМЕНЯЙ СВЕТА – част 2

29 Октомври 2023 || Сухи кости || п-р Алън Уелс || църква „Светлина на света“

28 Октомври 2023 || Сесия 4 || п-р Алън Уелс || църква „Светлина на света“

28 Октомври 2023 || Сесия 3 || п-р Божидар Симеонов || църква „Светлина на света“

28 Октомври 2023 || Сесия 2 || п-р Алън Уелс || църква „Светлина на света“

28 Октомври 2023 || Сесия 1 || п-р Алън Уелс || църква „Светлина на света“

5 Ноември 2023 || Господна Вечеря || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 632, Тема на предаването; “Самата същност на нещата“

28 Октомври 2023 || || п-р Алан Уелс || църква „Светлина на света“

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 631, Тема на предаването; “Наричат себе си, а не са“

Copy of 22 Октомври 2023 || Откраднат Живот || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

ПРОМЕНЯЙ СВЕТА – част 1