Ще вляза в Светая Светих

Домашна група – 19.05.2022 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Ще вляза в Светая Светих

Домашна група – 23.12.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Фахри Тахиров – Ще вляза в Светая Светих

06.12.2020 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Фахри Тахиров – Ще вляза в Светая Светих

24.05.2020 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Фахри Тахиров – Ще вляза в Светая Светих

15.03.2020 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Ще вляза в Светая Светих . Милена Суналах.

Псалми 28:7 Господ е сила моя и щит мой; На Него е уповало сърцето ми, и Той ми помогна; Затова се развесели сърцето ми, И с песните си ще Го възхваля.

Фахри Тахиров – Ще вляза в Светая Светих

21.01.2018 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с п-р Фахри Тахиров

Отвъд завесата | 8. Светая Светих и Новозаветните реалности | п-р Д. Лучев

Отвъд завесата | 6. Основата на Светая Светих и Престолът-колесница | п-р Д. Лучев

ЩЕ ВЛЯЗА В СВЕТАЯ СВЕТИХ

Хваление – ЕПЦ – Ветил гр. Ямбол

Ще вляза в Светая Светих – Милена

24.01.2016 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Фахри Тахиров – Ще вляза в Светая Светих

Репетиция – 19.12.2015 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Ще вляза в Светая Светих

07.09.2014 г – Християнска Църква – Сион – с. Любен Каравелово

Фахри Тахиров – Ще вляза в Светая Светих

Християнска Църква – Сион – кв.Аспарухово – гр.Варна

П- р Фахри Тахиров. Ще вляза в Светая Светих !

Християнска Църква Сион,кв.Аспарухово.Варна.

Фахри Тахиров – Ще вляза в Светая Светих – Хваление

22.09.2013 г – Християнска Църква – Сион – кв.Аспарухово – гр.Варна – с п-р Фахри Тахиров

Фахри Тахиров – Ще вляза в Светая Светих

Християнска Църква – Сион – кв.Аспарухово – гр.Варна – с п-р Фахри Тахиров