26 Ноември 2023 || || п-р Божидар Симеонов || църква „Светлина на света“

19 Ноември 2023 || Пази сърцето си || Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

„Вярвам, Господи! Помогни на моето неверие“ п-р Едуард Кешишян

Дигитално ученичество, осма част д-р Дони Донев и д-р Боян Левтеров

„Благодарността“ п-р Агоп Тахмисян

Притчите на Христос „Плод за Божието царство“ Петър Стоилов

„Бъди Светлина“ Румян Лулов

Срещи с Мими Богданова

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

„Духовна амнезия“ п-р Едуард Кешишян

Библейска Археология „След Ной“ част 2 Борислава Христова и п-р Апостол Стаматов

Срещи с Лиляна Демирева

Бъди Светлина Габриела Генкова

„Духовна война“ п-р Дъг Бачелър

„Непобедимо ли е злото“ п-р Никола Левтеров

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Сол и светлина | п-р Марин Горанов |

11 Ноември 2023 || || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

„Завинаги заедно“ Поли Колева и сем. Босеви

Срещи с Поли Москова

„Бъди Светлина“ Кристина Нейчева

„Псалом 23“ Надежда Георджева

Седем стъпки за да изпитаме присъствието на Бог п-р Дъг Бачелър

„Седем стъпки за по-силна вяра“ п-р Дъг Бачелър