11.05.2022 г. п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

22.04.2022 г. „Разпети петък“ п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

01.05.2022 г. „Господна вечеря“ п-р Алън Уелс – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Алън Уелс

08.05.2022 г. „Ръкополагане в пастирско служение“ п-р Алън Уелс – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Алън Уелс

04.05.2022 г. п-р Алън Уелс – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Алън Уелс

24.04.2022 г. Възкресение п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

17.04.2022 г. „Цветница“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов

ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Симеонов

ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Симеонов

ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Симеонов

ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Симеонов

В пустинята Изследване на “ИЗХОД” църква Светлина на света.

Великденски концерт 24.04-10:00ч.Църква „Светлина на света“.

Великденски концерт 2022 24.04-10:00ч. Църква „Светлина на света“

27.03.2022. „Промени своя свят“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов

На живо от изхода ни от Киев.

Руски ракетен удар над Киев.

The battle for life.

History repeats itself: abducted and unknown pastors in the cities occupied by the Russians.

23 March 2022

The war in Ukraine. Our answer is God’s love.

We will prevail. Because we are with the goodness of God.

28 February 2022

Войната в Украйна.

ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Симеонов

ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Симеонов

13.02.2022. П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

30.01.2022 – Църква Светлина на Света – Симеон Симеонов