17 Септември 2023 || Втори шанс || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

17 Септември 2023 || || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

10 Септември 2023 || Жива вяра || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

3 Септември 2023 || Непростителност || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

27 Август 2023 || п-р Симеон Симеонова || църква „Светлина на света“

6 Септември 2023 || Грижа || п-р Божидар Симеонов || църква „Светлина на света“

10 Септември 2023 || || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

Ние Вярваме в Теб Исус | църква Светлина на Света | п-р Симеон Симеонов

20 Август 2023 || Договор на Посвещение в 21в. || Николай Г. и Стоян Дж. || църква Светлина на света

30 Август 2023 || Спри автопилота || п-р Анелия Симеонова || църква „Светлина на света“

3 Септември 2023 || || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

http://youtu.be/iibgoDTZhPM

27 Август 2023 || || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

13 Август 2023 || Истински свободен || п-р Анелия Симеонова || църква „Светлина на света“

20 Август 2023 || || Николай Говедарски и Стоян Джоглев || църква „Светлина на света“

13 Август 2023 || || п-р Анелия Симеонова || църква „Светлина на света“

8 Август 2023 || Господна Вечеря || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

4 август 2023 г.

4 август 2023 г.

Бъди с нас всяка неделя от 10:00ч. гр. Пловдив бул. Академик Петър Динеков 14

30 Юли 2023 || Време за Среща в Божия Дом || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

23 Юли 2023 || Божията воля || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

23 Юли 2023 || || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

9 Юли 2023 || Победоносни практики || п-р Божидар Симеонов || църква „Светлина на света“

9 Юли 2023 || || п-р Божидар Симеонов || църква „Светлина на света“