Малки Истории с п-р Божидар Симеонов по БНТ

11.07.2021 – п-р Божидар Симеонов

Декларация на Единство

04.07.2021 – Симеон Симеонов

Благоуспяване чрез помазание.

Благоуспяване чрез добродетели. 2 Петрово 1

Проповядва: п-р Симеонов

Божествено благоуспяваш

Проповядва: п-р Симеонов

Молитва + Единство = Съживление // Симеон Симеонов

6.6.2021. „Господна вечеря“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов

23.05.2021. п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

19.05.2021. „Святостта II“ п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Святостта II Проповядва: п-р Божидар Симеонов

16.05.2021. п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

Камъкът е отвален-Мир Вам

Поздрав за Възкресение от децата на църква Светлина на Света

Възкресенски Концерт – Светлина на Света

Възкресение Христово – Симеон Симеонов

Разпети Петък – Божидар Симеонов

Проповядва: п-р Симеонов

Велики Четвъртък: Пасха с Любимия – Божидар Симеонов

Проповядва: п-р Симеонов

Велика Сряда: Без Предателя – Божидар Симеонов

Проповядва: п-р Симеонов

Божията Святост 1

Проповядва: п-р Симеонов

Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.

Проповядва: п-р Симеонов

ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Симеонов

28.03.2021 – Отвори очите си – Симеон Симеонов

Отвори очите си – Симеон Симеонов – 28.03.2021

21.3.2021 г. Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов