ОК (10) БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЧЕСТ. МД

ОК (9) БЪЛГАРСКАТА СВЕТОСТ. Митко ДИМИТРОВ

ОК (8) НРАВСТВЕНА ГРЪМОТЕВИЦА. МД

ОК (7) МОНАХ ЗА ПАМЕТ. Митко ДИМИТРОВ

СС (18) РАЗНООБРАЗИЕ. Митко ДИМИТРОВ

ОК (6) ПРИЗИВЪТ НА ПАИСИЙ. Митко ДИМИТРОВ

ОЧВ(4) ВЕЛИКИЯТ ОБРАТ. МД

ББ (93) НА ТОВА МЯСТО. Митко ДИМИТРОВ

СНМ(1) ОБЕКТИ НА МОЛИТВАТА(1).

ОК (4) БЪЛГАРСКО И ХРИСТИЯНСКО . МД

ОК (4) ХРИСТИЯНСКО И БЪЛГАРСКО. МД

ОК (3) ГОВОРИ, ГОСПОДИ. Митко ДИМИТРОВ

17..01.2023 г. 18.00 ч.

Коравосърдечие и язви или свобода! – п-р Татеос Нигохосян

Продължение на серията проповеди за Моисей и изхода. Изх.5:1 След това дойдоха Моисей и Аарон и казаха на Фараона: Така говори Иеова, Израилевият Бог: Пусни людете Ми, за да Ми пазят празник в пустинята. 2 Но Фараон рече: Кой е Иеова та да послушам гласа Му и да пусна Израиля? Не познавам Иеова, и затова […]

ОК (2) КУЛТУРАТА НА БОГА. Митко ДИМИТРОВ

16.01.2023 г. 18.00 ч.

ОК (1) КЪДЕТО НЯМА КУЛТУРА. Митко ДИМИТРОВ

15.01.2023 г. 18.00 ч.

ХП (1) ТАЙНИ В РАЗКАЗИ. МД

14.01.2023г. 18:00ч.

ОЧВ (3) ОПРАВДАНИ ЗА НЕВИННОСТ. МД

14.01.2023 г. 11:30 ч.

ХД (330) НАЙ – НЕПОЗНАТИЯТ ГОСТ. Митко ДИМИТРОВ

13.01.2023 г. 18:00 ч.

ХД (329) НЕОБЯСНИМОТО В МИР. Митко ДИМИТРОВ

12.01.2023 г. 18.00 ч.

ХД (328) ПЕТ МОЛИТВЕНИ ПРЪСТА. Митко ДИМИТРОВ

11.01.2023 г. 18.00 ч.

БЛ (3) ОБРАЗЪТ НА ПРИЯТЕЛЯ. Митко ДИМИТРОВ

10.01.2023 г. 18.00 ч.

ХД (327) С КОРЕНИ НАГОРЕ. Митко ДИМИТРОВ

09.01.2023 г. 18.00 ч.

ХД (326) БЕЗ УГОДА. Митко ДИМИТРОВ

08.01.2023 г. 18.00 ч.

Live with Restream

Powered by Restream https://restream.io