ХД (236) КОИТО ОТДЕЛЯТ ВРЕМЕ. МД

27.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (235) БЛАГОВОЛЕНИЕ ЗА ОБИТАВАНЕ. МД

26.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (234) НЕ-СМЕСЕНИ БОГООЗАРЕНИЯ. МД

25.09.2022 г. 19.00 ч.

ББ (71) СЪВРЕМЕННИ ОГНЕНИ ИЗПИТАНИЯ. МД

24.09.2022 г. 11.30 ч.

ХД(233) ПОКАНЕН ЗА МОЛИТВА. МД

23.09.2022г. 19:00ч.

ХД (232) АНГАЖИРАНИ ЗА МОЛИТВА. Митко ДИМИТРОВ

22.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (231) ПОСТЕЛКА НА БЛАГОДАРНОСТТА. МД

21.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (230) МОЛИТВЕН ЕТИКЕТ. Митко ДИМИТРОВ

20.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (229) ПОГРЕБЕНИЕТО НА ЕЛИЗАБЕТ II. МД

19.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (228) ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВЕДНИКА. МД

18.09.2022 г. 19.00 ч.

Live with Restream

Powered by Restream https://restream.io

ББ (69) ПРЕД ФАТАЛЕН РАЗПАД. МД

17.09.2022 г. 11.30 ч.

ХД(227)ТРЕВОЖНА АЛАРМА. МД

19.09.2022г. 19:00ч.

ХД (226) С КОГО РАЗГОВАРЯШ. МД

15.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (225) ДВУСТРАННА ОЦЕНКА. МД

14.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (224) МОЛИТВА С ОЧИ. Митко ДИМИТРОВ

13.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (223) ОЩЕ ЕДНА СЪДБА. Митко ДИМИТРОВ

12.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (222) ОТРЕДЕНА СИЛА. Митко ДИМИТРОВ

11.09.2022 г. 19.00 ч.

11.09.2022 – ,,Живот в свобода“ – п-р Огнян Серафимов

Църква Ново поколение

ББ (68) СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪРАЗПЪВАНЕТО. МД

10.09.2022 г. 19.00 ч.

ББ (67) ЗАЩОТО Е ИСУС. Митко ДИМИТРОВ

10.09.2022 г. 11:30 ч.

ХД (221) МОЛИТВА СРЕЩУ МЪГЛАТА. МД

09.09.2022 г. 19.00 ч.

СВАТБА – ЯМБОЛ

04.09.2022 г. 16.00 ч.

ББ (66) ПРОРОЧЕСКИ ТЕНДЕНЦИИ. МД

03.02.2022 г. 19.00 ч.