ПРИСЪСТВИЕ НА ДУШАТА. Митко ДИМИТРОВ

23.01.2022 г. 18.00 ч.

„ПП“.БИБЛЕЙСКО УПРАЖНЕНИЕ (11). МД

22.01.2022 г. 17.30 ч.

СББ(84)СВЕЩЕННО БЕЗ СВЕТОСТ. МД

22.01.2022 г. 18.30 ч.

СББ(83)СЪВРЕМЕННО ВМАЙМУНЯВАНЕ. МД

22.01.2022 г. 18.00 ч.

КАК ЩЕ УСТОИМ. Андрей АНГЕЛОВ

22.01.2022 г. 11:00 ч.

ИЗЦЕЛЯВАЩО СЛОВО. Митко ДИМИТРОВ

22.01.2022 г. 11.00 ч.

БОГ И НАШИТЕ ОТНОШЕНИЯ. Борислав МИТОВ

21.01.2022 г. 18:00 ч.

ИЗВЪН ПРОЗРЕНИЕТО. Митко ДИМИТРОВ

21.01.2022 г. 18.00 ч.

ЕНЕРГИИТЕ НА ЖИВОТА. Митко ДИМИТРОВ

20.01.2022 г. 18.00 ч.

НАРИСУВАЙ МИ ХЕРУВИМ. Митко ДИМИТРОВ

19.01.2022 г. 18.00 ч.

НАЙ-МАЛКАТА РОЛЯ. Митко ДИМИТРОВ

18.01.2022 г. 18.00 ч.

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ВМЪКВАНЕ. Митко ДИМИТРОВ

17.01.2022 г. 18.00 ч.

НЕДОСТЪПНА ХАРМОНИЯ. Митко ДИМИТРОВ

16.01.2022 г. 18.00 ч.

СББ (82)ДЪЛБИНИТЕ НА НИЩЕТАТА. Митко ДИМИТРОВ

15.01.2022 г. 18.30 ч.

СББ(81) СКИТАЩИ ЗВЕЗДИ (3). Митко ДИМИТРОВ

15.01.2022 г. 18:00 ч.

БЛАГОВЕСТИЕТО НА АНГЕЛИТЕ. Валентин ЖЕЛЕВ

15.01.2022 г. 11.00 ч.

„ПП“. БИБЛЕЙСКО УПРАЖНЕНИЕ (10). МД

15.01.2022 г. 17.30 ч.

ВЕЧНАТА НОВА ГОДИНА. Борислав МИТОВ

14.01.2022 г. 18:00 ч.

ПЛАЧЕВНО ЕДИНСТВО. Митко ДИМИТРОВ

15.01.2022 г. 11.00 ч.

ПРИМИРЕНИЕ СЪС СЪДБАТА. МД

14.01.2022 г. 18.00 ч.

ПО-ГОЛЯМАТА РЪКА. Митко ДИМИТРОВ

13.01.2022 г. 18.00 ч.

ШЕСТВИЕ КЪМ СВЕТИЛИЩЕТО. МД

12.01.2021 г. 18.00 ч.

КАЛ И СПАСЕНИЕ. Митко ДИМИТРОВ

11.01.2022 г. 18.00 ч.

ЛИЧНО ПРИБЕЖИЩЕ. Митко ДИМИТРОВ

10.01.2022 г. 18.00 ч.