Святият Дух не се дава по заслуги , Той е Дар от Бога – Пастор Фахри Тахиров

Кратък момент от проповедта “Святият Дух гори в нас”

„Святият Дух гори в нас“ / П-р Енчо Христов

„Святият Дух гори в нас“/ 23.06.2024г.

Проявленията на Святият Дух

Святият Дух, без когото не можем | п-р Марин Горанов |

Но ще приемете сила , когато дойде върху вас Святият Дух – Пастор Фахри Тахиров

Святият Дух в действие | Деяния 2:1-16, 32-33, 36-41 | п-р Благовест Николов | 23.06.2024 г.

🕊️ Святият Дух вътре в теб е този, който утешава. #епцварна #заварна #varnachurch #epcvarna

Представяне на книгата на Джон Оуен „Святият Дух“, 11.05.2024 г.

Кръщение в Святият Дух

1 Святият Дух и Огън Джон Остин Bibliata TV L

Святият Дух прави разлика Bibliata TV LIVE

Святият Дух прави разлика Bibliata TV LIVE

Святият Дух част 6 Божият ум Bibliata TV LIVE

Святият Дух част 11 Наследството на изпълнените

Святият Дух част 4 Желанието и функцията на Свя

Святият Дух част 3 Първата църква и Святия Дух

Святият Дух част 7 Благовестието служение на

Святият Дух част 16 Реката и престолът Bibliata

Святият Дух част 5 Общението на Святия Дух Bibl

Святият Дух част 1 Ефесяни 518 Bibliata TV LIVE

Святият Дух част 10 Дух на сила Bibliata TV LIV

Святият Дух част 17 Реката и олтарът Bibliata T