При Господ Исус Христос има винаги прошка , милост и спасение – Пастор Фахри Тахиров

Необходимо е само – ПОКАЯНИЕ – Интернет Богослужение – 01.08.2021 г – Християнско общение

Молитвата , като разговор с Бога – Пастор Фахри Тахиров

01.08.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Относно “Спасението “ – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 31.07.2021 г – Християнско общение

Твоят живот е твоето свидетелство – Пастор Фахри Тахиров

Къде си бил преди ….и къде си днес – Интернет Богослужение – 30.07.2021 г – Християнско общение

Да живеем в мир с всички – Пастор Фахри Тахиров

29.07.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Наранените взаимоотношения – Непростителността – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 29.07.2021 г – Християнско общение

Да обичаме и тези , които не ни обичат – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 28.07.2021 г – Християнско общение

Пресяването на християните – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 27.07.2021 г – Християнско общение

Господ Исус Христос каза – Ето , ида скоро – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 25.07.2021 г – Християнско общение

И Духът и невястата казват – Дойди – Пастор Фахри Тахиров

25.07.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Всеки сам избира в какво и в Кого да вярва – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 24.07.2021 г – Християнско общение

Да не се уморяваме да следваме Бога – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 23.07.2021 г – Християнско общение

Копромисите със света и с греха – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 22.07.2021 г – Християнско общение

Доколко и докъде християните могат да правят компромис със света – Пастор Фахри Тахиров

22.07.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Колкото повече време прекарваме с Бога , толкова повече и опознаваме Бога – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 21.07.2021 г – Християнско общение

Как да изработваме Спасението , което е дар по благодат – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 20.07.2021 г – Християнско общение

Кои са достойни за Небето – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 19.07.2021 г – Християнско общение

Ако живеем , за Господа да живеем – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 18.07.2021 г – Християнско общение

Да не бъдем хладки , но да бъдем ревностни за Господа – Пастор Фахри Тахиров

18.07.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Християнството не е живот на оцеляване , а живот на вяра в Бога – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 17.07.2021 г – Християнско общение

Каква е Основата върху която изграждаме живота си – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 16.07.2021 г – Християнско общение

Да бъдем благодарни и признателни на Бога за всичко – Пастор Фахри Тахиров

15.07.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Кой управлява живота ти – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 14.07.2021 г – Християнско общение

Покана към жадните – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 13.07.2021 г – Християнско общение