Божията любов ни мотивира , да живеем нов живот – Пастор Фахри Тахиров

Да се надяваме на Христа , не само за този живот – Пастор Фахри Тахиров

Има надежда за всеки един човек и тя се казва – Господ Исус Христос – Пастор Фахри Тахиров

Нуждаем се , от повече от Бог , в живота ни – Пастор Фахри Тахиров

Бог е по – голям , от всяко нещо , което идва срещу нас – Пастор Фахри Тахиров

За Бог няма значение колко е голям твоя проблем , Той винаги има изходен път – Пастор Фахри Тахиров

Не гледай на обстоятелствата , но уповавай на Бог – Пастор Фахри Тахиров

Този , който управлява живота ти , ще те заведе там , където ще бъде и той – Пастор Фахри Тахиров

Кого допускаме , да ни води в живота ни – Пастор Фахри Тахиров

Да предпазим себе си от гордост – Пастор Фахри Тахиров

Сърцето или ума – кого да слушаме – Пастор Фахри Тахиров

Мислите и ума – безпокойството , тревогите и депресиите – Пастор Фахри Тахиров

Какво става отвън и какво става вътре в нас , и кое е важно – Пастор Фахри Тахиров

Слово за насърчение – Бог е в нас и ние сме в Него – Пастор Фахри Тахиров

Животът ни , или ни отдалечава , или ни приближава при Бога – Пастор Фахри Тахиров

Приближавайте се при Бога – Пастор Фахри Тахиров

Прошката – Пастор Фахри Тахиров

Накъде вървим и кого следваме в живота си , е наша лична отговорност – Пастор Фахри Тахиров

Да проповядваме Господ Исус Христос , не само с думи , но и с живота си – Пастор Фахри Тахиров

Творенията говорят за Твореца , така щото , човеците остават без извинение – Пастор Фахри Тахиров

Фахри Тахиров Ще бъда с теб WMV V9 Bibliata T

Фахри Тахиров На Витлеемското поле

Какво предпочитаме – Истината или басните – Пастор Фахри Тахиров

Кой ви омая , че заменихте Истината , с лъжа – Пастор Фахри Тахиров