Никой не може с купи Божият дар с пари , или по заслуги – Пастор Фахри Тахиров

Святият Дух е , дар от Бога – Пастор Фахри Тахиров

Денят , в който Святият Дух дойде – Пастор Фахри Тахиров

Святият Дух – Обещанието на Отца – Пастор Фахри Тахиров

В последните дни , ще дойдат подиграватели – Пастор Фахри Тахиров

Къде е обещаното Му Пришествие – Пастор Фахри Тахиров

Да не вървим пред Бога , но да уповаваме и да се надяваме на Бога – Пастор Фахри Тахиров

Не правете планове за живота си , без Бога – Пастор Фахри Тахиров

Това , което сме в Бога , чрез вяра в Господ Исус Христос – Пастор Фахри Тахиров

Християнството – привилегия и отговорности – Пастор Фахри Тахиров

Изпитанията и вярващият в Бога – Пастор Фахри Тахиров

Трудностите , скърбите и страданията , по пътя към Небето – Пастор Фахри Тахиров

Бог е Един , но не всяка религия или учения , водят към Истинският Бог – Пастор Фахри Тахиров

Практически съвети относно любовта , от Божието Слово – Пастор Фахри Тахиров

Божията любов и човека – 2 – Пастор Фахри Тахиров

Да не бъдем едни в Църквата , а съвсем други навън – Пастор Фахри Тахиров

Да внимаваме и да пазим себе си , от показност , и от лицемерие – Пастор Фахри Тахиров

Божията любов и човека – Пастор Фахри Тахиров

Църквата е в света , но опасно е , ако света влезе в Църквата – Пастор Фахри Тахиров

На какво се надяваш и какво очакваш от този свят – Пастор Фахри Тахиров

Надеждата на християнина е в Живият Бог – Пастор Фахри Тахиров

Религиозен или вярващ в Бога – Пастор Фахри Тахиров

Ритуали , традиции и обичаи , или вяра в Бога – Пастор Фахри Тахиров

Делото на кръста на Исус Христос , разделя хората на – вярващи и невярващи – Пастор Фахри Тахиров