НА ЖИВО предаването Бъдеще и Надежда с п-р Тони Еленков и Паола Плачкова на тема „Господната вечеря“

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 617, Тема на предаването; “Последното място“

ТЕМА; „За тая дума иди си; бесът излезе“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

НА ЖИВО предаването Бъдеще и Надежда с п-р Тони Еленков и Вероника Белчовска на тема „Глосолалия“

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 616, Тема на предаването; “Правосъдието не го остави да живее“

ТЕМА; „Десет крачки назад“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ТЕМА; „Десет крачки назад“ , Неделна проповед, с пастор Васил Петров

НА ЖИВО предаването „Бъдеще и Надежда“ с Михаил Белчовски на тема „Финансов просперитет“

В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 615, Тема на предаването; “Наскърбена душа“

В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 615, Тема на предаването; “Наскърбена душа“

ТЕМА; „Човек според сърцето Ми“, Неделна проповед

ТЕМА; „Човек според сърцето Ми“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров,

НА ЖИВО с предаването „Бъдеще и Надежда“ с п-р Тони и Ирена Еленкови на тема „Наказва ли Бог?“

НА ЖИВО с предаването „Бъдеще и Надежда“ с п-р Тони и Ирена Еленкови на тема „Наказва ли Бог?“

В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 614, Тема на предаването; “Може ли човек да се промени, напълно“

ТЕМА; „Бог е Творец, дявола е творение“, Неделна проповед

ТЕМА; „Бог е Творец, дявола е творение“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ТЕМА; „Занемарената покана“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров,

В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 612, Тема на предаването; “Онова, което не виждаме“

ТЕМА; „Силата на Божията благост“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 611, Тема на предаването; “Дай си пръста тука“

ТЕМА; „Заблуждавате се, като не знаете писанията“, Служба за – Велик ден

ТЕМА; „Вие всички ще се съблазните в Мене тая нощ“, Проповед, с пастор Васил Петров

Предаването Бъдеще и Надежда с гост п-р Илиан Евтимов на тема „Как да живеем в общност?“