МОИСЕЙ АВТОР НА ТОРА ИЛИ ТОРА С МНОГО АВТОРИ? -2 п-р Апостол Стаматов и Борислава Христова

МОИСЕЙ АВТОР НА ТОРА ИЛИ ТОРА С МНОГО АВТОРИ? – 2 Днес навсякъде има Библия, тя не е забранена, завързана с метални вериги… само някъде в някои страни човек не може да я притежава и чете. • Имаме ли представа, колко книги, теории, хипотези се лансират за нея (Библията), колко филми, статии с научно популярен […]

МОИСЕЙ АВТОР НА ТОРА ИЛИ ТОРА С МНОГО АВТОРИ? – 1 п-р Апостол Стаматов и Борислава Христова

МОИСЕЙ АВТОР НА ТОРА ИЛИ ТОРА С МНОГО АВТОРИ? – 1 Днес навсякъде има Библия, тя не е забранена, завързана с метални вериги… само някъде в някои страни човек не може да я притежава и чете. • Имаме ли представа, колко книги, теории, хипотези се лансират за нея (Библията), колко филми, статии с научно популярен […]

Парашат Ницавим: Скритата Тора и Видимата Тора | Юда Бакана | 08.09.2018

Посетете и сайта ни – www.prelom.bg

Парашат Екев: Любов или печалба? Тора зачита и двете | Юда Бакана | 04.08.2018

Посетете и сайта ни – www.prelom.bg

Параша Деварим: Благоприличието и милото държание трябва да предхождат Тора | Юда Бакана |21.07.2018

Посетете и сайта ни – www.prelom.bg

Параша Бехар: Ние имаме силата да променяме Тора | Юда Бакана | 05.05.2018

Посетете и сайта ни – www.prelom.bg

Силата на нашия принос – 17.02.2018 – Седмично четене на Тора

Извиненията на Моисей, Нашето призвание – 06.01.2018 – Седмично четене на Тора от Юда Бакана

Посетете и сайта ни – www.prelom.bg

Той е заличил греховете ни – 30.12.2017 – Седмично четене на Тора от Даниел Стърн

Посетете и сайта ни – www.prelom.bg

За да живеем и да не умрем – 23.12.2017 – Седмично четене на Тора от Юда Бакана

Посетете и сайта ни – www.prelom.bg

Силата на думите – 09.12.2017 – Седмично четене на Тора от Юда Бакана

Посетете и сайта ни – www.prelom.bg

Неопетненост на оръжията – 02.12.2017 – Седмично четене на Тора от Юда Бакана

Посетете и сайта ни – www.prelom.bg

Всички сме направени от същото нещо – 25.11.2017 – Седмично изучаване на Тора от Юда Бакана

Посетете и сайта ни – www.prelom.bg

Яков, който живееше в шатри – 18.11.2017 – Седмично четене на Тора от Юда Бакана

Посетете и сайта ни – www.prelom.bg

Невъзможният тест на Елиезер – 11.11.2017 – Седмично четене на Тора от Юда Бакана

Посетете и сайта ни – www.prelom.bg

Авраам: Мъж на вяра – 28.10.2017 – Седмично четене на Тора от Юда Бакана

Посетете и сайта ни – www.prelom.bg

Ной не беше човек на думите – 21.10.2017 / Седмично четене на Тора от Юда Бакана

Посетете и сайта ни – www.prelom.bg