Е .П .Ц. Варна. П- р Н. Кокончев .Има нещо по- вече!

Е. П .Ц. Варна. П- р Н .Кокончев. Христос възкръсна!

Марк 16:6 А той им казва: Недейте се учудва; вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той възкръсна; няма Го тука; ето мястото гдето Го положиха. Лука 24:6 Няма Го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея,

Господна трапеза .Е .П .Ц .Варна .

1 Коринтяни 11:27 Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.

Е. П. Ц. Варна .П -р Н. Кокончев- Решенията .

Йоан 4;23 Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. 24 Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.

Е. П. Ц. Варна. П- р Н. Кокончев .Двойно благословение.

4 Царе 2:9 И когато преминаха, Илия каза на Елисея: Искай какво да ти сторя преди да бъда отнет от тебе. И рече Елисей: Моля, нека бъде в мене двоен дял от духа ти.

Е. П .Ц. Варна .П-р Кокончев .Мисли ли Бог за нас?

Еремия 29:11 Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.

Е. П. Ц. Варна .П- р Н. Кокончев. Рождество .

Исая 9:6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.

Е. П. Ц. Варна. П- р Н. Кокончев .Библията -Божие Слово!

Исус Навин 1:8 Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.

Е. П. Ц. Варна. П- р Н. Кокончев. Отворени и затворени врати.

Исая 22;22 И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом; Той ще отваря, и никой няма да затваря, И ще затваря и никой няма да отваря;

Е .П .Ц Варна. П- р Н. Кокончев. Библията е Боговдъхновенно слово на Живия Бог

Йоан 1:14 И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Е. П .Ц. Варна .Псалом 139 .

Псалом 139;7 Къде да отида от твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побягна? 8 Ако възляза на небето, Ти си там; Ако си постеля в преизподнята, и там си Ти. 9 Ако взема крилата на зората И се заселя в най-далечните краища на морето, 10 И там ще ме води ръката Ти, И […]

Е. П. Ц. Варна .За Господната вечеря .

1 Коринтяни 11:27 Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.

Е. П .Ц .Варна. П-р Желязко Стоянов. Пътищата на Господа и неговите дела.

1 Коринтяни 12:31 Копнейте за по-големите дарби; а при все това аз ви показвам един превъзходен път.

Е. П. Ц. Варна .П -р Николай Кокончев .Струва ли си?

Марк 16:15 И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.

Е. П .Ц. Варна. П- р Николай Кокончев- Събаряне на крепости .

Псалми 150:6 Всичко що диша нека хвали Господа; Хвалете Господа.

Е .П. Ц. Варна. Водно кръщение- 23 09 2017г/ 2/

Марк 16:16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.

Е. П .Ц .Варна .Водно кръщение -23 09 2017г

Марк 16:16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.

Е. П .Ц .Варна. Водно кръщение -23 09 2017г.

Марк 16:16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.

Е .П .Ц .Варна .Водно кръщение .

Марк 16:16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.

Е .П .Ц .Варна. П-р Николай Кокончев .Спасен дом,

Не бой се, но говори и не млъквай; Деяния 18:9

Е. П. Ц. Варна Благословение за децата от неделното училище .

Матей 19:14 А Исус рече: Оставете дечицата, и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.

Е. П .Ц .Варна . Татеос Нигокосян .Искай какво да ти дам.

проповед

Искайте и ще Ви се даде – П. Е. Ц. – гр.Гент – Белгия

Адреса на Църквата в Белгия е – 9040 – SINT AMANSBERK – GENT LAND VAN WAASLAAN – 78 / Службите са – Всяка НЕДЕЛЯ от 14 часа / – Първа Евангелска Църква – гр.Гент – Белгия