Евангелска Петдесятна Църква Бургас – Църковен Растеж – 04.06.2023

|П-р Георги Зафиров| ХЕЦ „Шалом“ Враца

Църква Благовестие гр.Бургас Live Stream

Петдесятница п-р Тони Еленков с църква ОБЦ „Бъдеще и Надежда“

28 Май 2023 || Великото поръчение || п-р Божидар Симеонов || църква „Светлина на света“

Евангелска Петдесятна Църква Бургас – Стюард Робинсън – 04.06.2023

НА ЖИВО с църква ОБЦ „Бъдеще и Надежда“

4 Юни 2023 || Петдесятница || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

Църква Блага вест | Людмил Ятански

Евангелска Петдесятна Църква Бургас – Призивът на Бог за живота ти – Стюард Робинсън – 03.06.2023

Евангелска Баптистка Църква Русе

Как да поставим Бог на първо място? | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

НА ЖИВО с църква ОБЦ „Бъдеще и Надежда“

Рождествен концерт църква Сион Варна Biblia

Как следвам и съм посветен на Бог? | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Църква Благовестие гр.Бургас Live Stream

Църква ДАВ България ***НА ЖИВО***

Църква ДАВ България ***НА ЖИВО***

|П-р Георги Зафиров| ХЕЦ „Шалом“ Враца

28 Май 2023 || || п-р Божидар Симеонов || църква „Светлина на света“

НА ЖИВО с църква ОБЦ „Бъдеще и Надежда“

Евангелска Петдесятна Църква Бургас – Ефесяни 2 – 28.05.2023

Апостолска църква НА ЖИВО

Здравословен микроклимат в местната църква – 4 част – Соломон Петков