ОБЕДИНЕНИ ТУРСКИ ДЪРЖАВИ a.k.a Turkish nationalist Islamist empire

БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ – http://bibliata.com/ Евангелски новини – http://bibliata.news/ На ЖИВО – http://bibliata.live/ От къде да купя БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ в чужбина https://www.amazon.com/s?k=bibliata

Бивши мюсюлмани от турски произход хвалят Исус Христос

Хваление на турски.

1 Коринтяни 12:12 Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос.

Хваление на турски.

1 Йоаново 4:2 По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога; 1 Йоаново 5:1 Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него.

Хваление Исус Христос на турски -евангелска песен .

Псалми 68:32 Земни царства, пейте Богу, Пейте, хвалете Господа,

Хваление на турски

Хваление на турски-песента е дадена от Святия Дух на сестра Василе от Варна.

Гаджо – на турски – Евангелизация

Евангелизация – Християнски Мисионерски Център – Даром сте приели , даром давайте – гр. Варна – кв. Владиславово с Пастор Петър и Хвалител – Гаджо

Свидетелство за Божията Слава – на турски – Брат Али

Християнска Църква – Сион – гр.Долен Чифлик

Хваление на турски – 2 ч – 11.03.2012 г. Х.Ц.Сион – Долен Чифлик

Хваление на турски – 1 ч – 11.03.2012 г – Х.Ц.Сион – Долен Чифлик

Хваление на турски – Х.Ц. Сион – Долен Чифлик

Християнска Църква – Сион – гр.Долен Чифлик

Хваление на турски – 2 – Х.Ц. Сион – Долен Чифлик

Християнска Църква – Сион – гр.Долен Чифлик

Не са видели тез очи – на турски – Х.Ц. Сион – Долен Чифлик

Гаджо – Две песни на турски

Християнски Мисионерски Център – Даром сте приели , даром давайте – гр. Варна – кв. Владиславово с Пастор Петър и Хвалител – Гаджо

Хваление на турски 27 11 2011г Хр Църква Сион гр Долен Чифлик

Гаджо – Хваление на турски

Християнска Църква – Сион – кв.Аспарухово – гр.Варна

Хваление на турски 1 13 11 20111г Х Ц Сион гр Долен Чифлик

Хваление на турски 2 13 11 2011г Х Ц Сион гр Долен Чифлик

Хваление на турски 3 13 11 2011г Х Ц Сион гр Долен Чифлик

Християнски песни – на турски – 9

Християнска Църква – Сион – гр.Долен Чифлик

Християнски песни – 8 – на турски – гр Долен Чифлик

Християнски песни – на турски – 7

Християнска Църква – Сион – гр.Долен Чифлик

Християнски песни – на турски – 4

Християнска Църква – Сион – гр.Долен Чифлик

Християнски песни – на турски – 5

Християнска Църква – Сион – гр.Долен Чифлик