👉“Възлагай делата си на Господа и ще се утвърдят твоите намерения” Притчи 16:3 #епцварна #epcvarna

Твоите духовни ръце

Велики и Чудесни , са Твоите дела

Алилуия , за Твоите дела

За Твоите дела II Bibliata TV LIVE

За Твоите дела II Bibliata TV LIVE

пред твоите нозе Bibliata TV LIVE

Велики и Чудесни , са Твоите дела

ЕЛЕЙ Аз виждам красотата на Твоите творения Bi

Алилуия , за Твоите дела

Какви са твоите таланти? / Пастор Вениамин Пенчев/ЕПЦ 3/ Русе

Алилуия , за Твоите дела

Велики и Чудесни , са Твоите дела

Алилуия за Твоите дела

Алилуия за Твоите дела

Всичко е различно щом погледна с Твоите очи‼️ #antiochchurch #antioch #christianworship #faith

Велики и Чудесни , са Твоите дела

Велики и Чудесни , са Твоите дела

Алилуия , за Твоите дела

Парфюм за Твоите нозе

Бог е силен в твоите слабости .‼️Тема: “Стани и свети, защото славата Господня идва върху теб” ‼️

Алилуия , за Твоите дела

Велики и Чудесни , са Твоите дела

В Твоите ръце са времената ми – Пастор Фахри Тахиров