Вярата угажда на Бога #shorts

„1 А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, – убеждения за неща, които не се виждат. 2 Защото поради нея за старовременните добре се свидетелствуваше. 3 С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща. 4 С вяра Авел […]

16.02.2014,п-р Николай Кокончев, Вярата която угажда на Бога

ЕПЦ-Варна

16 02 2014, п р Николай Кокончев, Вярата, която угажда на Бога