Приеми сезона на жътва, ап.Бари Уислър

Сега е времето на Европа. Време за започване на нови църкви и достигане на повече и повече хора в този свят. Ние се нуждаем едни от други за да изпълним Голямото поръчение заедно. Всеки е важен и всеки има своята ключова роля в споделянето на Евангелието в този свят. Но трябва като личности и църкви […]

Служби с апостол Бари Уислър и пророк Марк Дюпон

От 27-ми до 30-ти септември – специални служби с гост-говорители: – апостол Бари Уислър; – пророк Марк Дюпон;