12.05.2019 – Петър Въргулев – Не се сърди

ЕПЦ-Варна

17.06.2018 Петър Въргулев – Който има, ще му се даде

ЕПЦ-Варна

Добрият самарянин /2 /част .Петър Въргулев.

Лука 10;36 Кой от тия трима ти се вижда да се е показал ближен на изпадналия всред разбойниците? 37 Той рече: Онзи, който му показа милост. Исус му каза: Иди и ти прави също така.

Добрият самарянин./1част/ Петър Въргулев .

Лука 10;30 В отговор Исус каза: Някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон; и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. 31 А случайно някой си свещеник слизаше по път, и, като го видя, замина си от срещната страна. 32 Също и един левит, като стигна […]

11.03.18 – Петър Въргулев – Добрият самарянин

ЕПЦ-Варна

28.05.2017 – Петър Въргулев – Два живота

ЕПЦ-Варна

09.06.2016 – Петър Въргулев – Египетският позор

ЕПЦ-Варна

02.07.2015 г. – Петър Въргулев – 7 причини да не съдим

ЕПЦ-Варна

04.09.2014 г., Петър Въргулев, Няма да се крия

ЕПЦ-Варна