Фахри Тахиров – Своята Воля Боже върши – с текст

Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна

Фахри Тахиров – Върши Бог чудеса

Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна

Върши Бог чудеса .

Деяния 2:43 И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. Деяния 2:19 И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, – Кръв и огън, и пара от дим; Йоан 4:48 Тогава Исус му рече: Ако не видите знамения и чудеса никак няма да повярвате.

Фахри Тахиров – Върши Бог чудеса

25.05.2014 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна

Фахри Тахиров Своята воля Боже върши!

Фахри Тахиров – Своята воля , Боже върши

Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна

П-р Фахри Тахиров. Своята воля Боже върши!

Х.Ц.Сион-кв.Аспарухово.Варна.

Човешкият гняв не върши Божията правда

Стих за размисъл – Яков 1:19-21

Фахри Тахиров – Своята Воля , Боже върши

Духовни Химни – Християнска Църква – Сион – кв.Аспарухово – гр.Варна

Фахри Тахиров – Своята Воля , Боже върши

Хваление на Християнска Църква – Сион – кв.Аспарухово – гр.Варна

Своята воля , Боже върши

Хваление – гр. Долен Чифлик