Ефесяни 4:4-6 Вървящи сами с Христа заключение 2 част

http://youtu.be/CCwOV6X-gas

Ефесяни 4:2,3 Вървящи сами с Христа 4 част

http://youtu.be/mDU3KF_hBLg

Ефесяни 4:2,3 Вървящи сами с Христа 3 част

Ефесяни 4:2 Вървящи сами с Христа 2 част

Ефесяни 4:1 Вървящи сами с Христа 1 част

http://youtu.be/U3z5b7xoB5s