На живо от църква Блага вест 13.6.2021

На живо от църква Блага вест 6.6.2021

На живо от църква Блага вест 6.6.2021

На живо от църква Блага вест 30.5.2021

Благата вест за Исус Христос

Споделянето на благата вест е основна част от живота на християнина. Тя е Божият призив за примирение на хората с Него чрез приемането на Исус Христос като техен Господ и Спасител. „И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който […]

На живо от църква Блага вест 30.5.2021

На живо от църква Блага вест 23.5.2021

На живо от църква Блага вест 23.5.2021

На живо от църква Блага вест 16.5.2021

На живо от църква Блага вест 16.5.2021

Copy of На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

30 години Блага вест

Спомени и благодарности на Бога!

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София