Венчавка на Виолета и Кристиано / Matrimonio di Violeta e Cristiano – 31.10.2020

Чуйте днеска народе мой. Евангелска песен -сестра Виолета .

Псалми 147:1 Хвалете Господа; защото е добро нещо да пеем хваления на нашия Бог, Защото е приятно, и хвалението е прилично.

Пристигнах Аз тук,преди вас. Евангелска песен -сестра Виолета.

1 Петрово 1:20 Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за вас,