В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 612, Тема на предаването; “Онова, което не виждаме“

Да виждаме Исус – 26.03.23

Как да виждаме Исус по-ясно | Марк 8:22-33 | п-р Благовест Николов | 26.02.2023 г.

Как да виждаме Исус по-ясно | Марк 8:22-33 | п-р Благовест Николов | 26.02.2023 г.

Да не се влияем от това , което виждаме и чуваме , но да вярваме на Бога – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 08.01.2023 г – Християнско общение

Способността ни да виждаме – Част 2 | п-р Иводор Ковачев | 4.12.2022

Способността ни да виждаме | п-р Иводор Ковачев | 20.11.2022

На какво и на кого да уповаваме , когато не виждаме изход – Пастор Фахри Тахиров

15.05.2022 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Накъде да погледнем , когато не виждаме път – Пастор Фахри Тахиров

01.10.2020 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Да продължим да вярваме в Господа , даже когато не го виждаме – Пастор Фахри Тахиров

Богослужение – 15.04.2018 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Когато се покоряваме на Бога , тогава ще виждаме и победата на Бог в живота ни – П-р Фахри Тахиров

Пастор Фахри Тахиров – 14.05.2017 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна

02/22/15 Пастир Росен Спасов – Обещание да чуваме, виждаме и разбираме

Mat 13:10 Тогава се приближиха учениците Му и Му казаха: Защо им говориш с притчи? Mat 13:11 А Той в отговор им каза: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено. Mat 13:12 Защото който има, нему ще се даде, и ще има изобилие; а който […]