О, елате вси ранени Bibliata TV LIVE

О елате вси ранени Bibliata TV LIVE

Вси обещания

Духовни Химни – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Блага вест се възвестява днес на вси.

Домашна християнска група кв.Виница-Варна.

Фахри Тахиров – Вси обещания – с текст

Християнска Църква – Сион – кв.Аспарухово – гр.Варна

П-р Фахри Тахиров. Вси обещания!

Х.Ц.Сион-кв.Аспарухово.Варна.

Фахри Тахиров – Вси обещания

Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров