„Той е достатъчен“ | Людмил Ятански

„Горе – долу“ | Людмил Ятански

„Той е достатъчен“ | Людмил Ятански

„Той е достатъчен“ | Людмил Ятански

„Изборът“ | Людмил Ятански

Блага вест | Людмил Ятански

„Дистанцията“ | Людмил Ятански

„Дистанцията“ | Людмил Ятански

„Приемаш или не приемаш“ | Людмил Ятански

„Тема“ | Людмил Ятански

„Без любов, не става“ | Людмил Ятански

Църква Блага вест | Людмил Ятански

„Или – или“ | Людмил Ятански

„Или – или“ | Людмил Ятански

„Или, или“ | Людмил Ятански

Ятански

„Битка до край“ | Людмил Ятански

Църква Блага вест | Людмил Ятански

„Бурени в живота“ | Людмил Ятански

Църква Блага вест | Людмил Ятански

„Борба за любов“ | Стефан Ятански

„По-добрият проповедник“ | Людмил Ятански

Блага Вест | Людмил Ятански

„Страх или страх“ | Людмил Ятански