„Горко“ – трета част | Пастор Людмил Ятански | Църква Блага вест

„Горко ‘3“ | п-р Людмил Ятански

„Верен наследник“ | п-р Людмил Ятански

„Горко – втора част“ | Пастор Людмил Ятански | Църква Блага вест

„Има още нещо“ | п-р Людмил Ятански

„Горко“ | п-р Людмил Ятански

„Горко“ | п-р Людмил Ятански

„Планиране и приноси“ | п-р Людмил Ятански

„Тежко – леко“ | Пастор Людмил Ятански | Църква Блага вест

„Тежко – леко“ | п-р Людмил Ятански

„Да се запознаем“ | Пастор Людмил Ятански

п-р Людмил Ятански – “ Да се запознаем „

„Aлелуя“ | Пастор Людмил Ятански | Църква Блага вест

„Aлелуя“ | п-р Людмил Ятански | Църква Блага вест

„Сега или после“ | пастор Людмил Ятански | Църква Блага вест

„Сега или после“ | п-р Людмил Ятански

„Сега или после“ | п-р Людмил Ятански

„Безгрешният грешник“ | Пастор Людмил Ятански | Великден ’24

„Христос Възкръсна“ | пастор Людмил Ятански

Христос Възкръсна! | Людмил Ятански

„Велика сряда“ | пастор Людмил Ятански

Църква Блага вест | Людмил Ятански

„Радост, плач и яд“ – п-р Людмил Ятански

„Радост, плач и яд“ – п-р Людмил Ятански