Ефесяни 6;4 Задълженията на родителите и децата 6 част

Ефесяни 6:4 Задълженията на родителите и децата 5 част

Ефесяни 6:2,3 Задълженията на родителите и децата 4 част

Ефесяни 6:2,3 Задълженията на родителите и децата 3 част

Ефесяни 6:1 Задълженията на родителите и децата 2 част

Ефесяни 6:1 Задълженията на родителите и децата 1 част