| П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Възкресение Христово | П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Велики Четвъртък (поучение) | Пастор Георги Зафиров

Цветница – ден на радост и плач | Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Верен през целия живот 2-ра част| П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Верен през целия си живот| П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

| П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

| П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Първата любов | П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Какво прави Святият дух за нас| п-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Ние имаме Ходатай на небето | п-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Ние имаме Ходатай на небето | п-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Рождество Христово | П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

http://youtu.be/fJpntCH6q2A

Рождество Христово | П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Да избягаш, въпреки че го познаваш | П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

| П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Брачни взаимоотношения | П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

http://youtu.be/iLnCwnsbR2o

Плодовете в нас|П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

http://youtu.be/JChjHsiZowg

Плодовете в нас|П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Каквото е сърцето такъв е и плода |П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Каквото сърцето такъв е и плода |П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

| п-р Георги Зафиров |ХЕЦ „Шалом“ Враца

| п-р Георги Зафиров |ХЕЦ „Шалом“ Враца

Сърцето, устата, езикът | п-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца