Срещу Конвенцията за закрила на детето

Омбудсманът Политиките за закрила на детето,

„Щит и закрила“ | Благой Господинов

Протест срещу Закона за закрила на детето

Божията закрила – Ивайло Иванов

Интернет Богослужение – 20.06.2021 г

Законът за социалните услуги – опасност или закрила за семействата

Интервю, водено от адвокат Петромир Кънчев със събеседници адвокат Грета Ганева и доктор Надя Стойкова

„Нашите семейства и Божията закрила“ 10.2.2019