Е. П .Ц .Варна. П-р Желязко Стоянов. Пътищата на Господа и неговите дела.

1 Коринтяни 12:31 Копнейте за по-големите дарби; а при все това аз ви показвам един превъзходен път.

12.10.2017 – п-р Желязко Стоянов – Пътищата на Господа и Неговите дела

ЕПЦ-Варна