НА ЖИВО с църква ОБЦ „Бъдеще и Надежда“

Неделно богослужение 22.01.2023г. / НА ЖИВО

Небето ехти – на живо

Исус е светлина – на живо

Изцеление в Исусовите рани – на живо

Бог направи път – на живо

Небето отвори – на живо

Неделно богослужение 22.01.2023г. / НА ЖИВО

Неделно богослужение 22.01.2023г. / НА ЖИВО

// НА ЖИВО //

НА ЖИВО с църква ОБЦ „Бъдеще и Надежда“

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Благодаря – на живо

Не мога с думи да Ти кажа – на живо

Господи, Ти отвори в мен/Нежно моето сърце Те кани – на живо

С любов и сила – на живо

Отдаваме Ти почит/Аз на Теб – на живо

Небето отвори – на живо

НА ЖИВО с църква ОБЦ „Бъдеще и Надежда“

Неделно богослужение 15.01.2023г. / НА ЖИВО

Ти ме води – на живо

Тончо Колев – вокал

Твоята любов – на живо

Тончо Колев – вокал

Отдаваме Ти почит – на живо

Тончо Колев – вокал

Святи Дух, Чудесен Си – на живо

Тончо Колев – вокал