Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

На живо от църква Блага вест – 16.1.2022

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Повече от всичко друго/Над цялата земя – на живо

Тончо Колев – вокал

Елате, о, верни – на живо

Тончо Колев – вокал

Моят Бог ще призова – на живо

Тончо Колев – вокал

Нежно моето сърце Те кани – на живо

Тончо Колев – вокал

Величая Те – на живо

Тончо Колев – вокал

Нашият Цар е издигнат високо – на живо

Тончо Колев – вокал

Спасението идва от Отца на висините – на живо

Тончо Колев – вокал

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Моят Бог е могъщ и силен – на живо

Тончо Колев – вокал

Да бъде Иисус превъзвишен – на живо

Тончо Колев – вокал

Небесни Татко, ни те хвалим/Свят Свят Свят е Господ – на живо

Тончо Колев – вокал

Пастирю Христе на живо

Твоето слово е светилник мой – на живо

Тончо Колев – вокал

Свирят трабите от Сиона – на живо

Тончо Колев – вокал

Моят Бог ще призова – на живо

Тончо Колев – вокал

Рождество, Рождество – на живо

Тончо Колев – вокал

Хвалете Го вие небе и земя – на живо

Тончо Колев – вокал

Какво да Му дам аз – на живо

Тончо Колев – вокал

Всеки нов ден – на живо

Тончо Колев – вокал

Дойде светлина – на живо

Тончо Колев – вокал

Слава во вишних! – на живо

Тончо Колев – вокал