Живот на знамения и чудеса!

Пастор Божидар Симеонов.

Сряда, Библейски урок – Чудеса и знамения

Тези знамения ще следват повярвалите

пастир Пламен Петров, пътуващо служение 28-ми Април, 2019 г. Неделя, 18:00 ч. Пловдив

Ако не видите чудеса и знамения, никак няма да повярвате – 11.11.2015 г.

Създадох този видеоклип с видеоредактора на YouTube (https://www.youtube.com/editor)

01/18/15 Пастир Пламен Петров – Знамения придружаващи повярвалите

01/18/15 Mar 16:17 И тия знамения ще придружават повярвалите:

01/11/15 Пастир Росен Спасов – Обещание за чудеса и знамения

01/11/15