Достоен за званието – част 3 | ЦПЕ | Филип Рашев

Кога някой може да каже, че вече е достоен за служение? Кога става достоен за пастор, благовестител, пророк или апостол? П-р Филип Рашев завърши поредицата „Достоен за званието“ с няколко много важни особености относно призива ,разкриващи се в Посланието на апостол Павел към Ефесяните 4:1-3. Неделна проповед 23.01.22 ⓕ Facebook:https://www.facebook.com/fullgospelbg/ Ⓘⓝ Instagram: FGC.bg ⓎⓉ Абонирайте […]

Достоен за званието – част 2 | ЦПЕ | Филип Рашев

Пастор Филип Рашев продължава с насърчителното слово от поредицата „Достоен за званието“, в която разкрива същината на призива и ценността ни пред Господа. Бог те предузна , предупредели и призова. Той предузна ситуацията, в която ще си и определи обстоятелствата за твоя призив! Той те дърпа назад, и колкото повече те дърпа назад, толкова по […]

Достоен за званието – част 1 | ЦПЕ | Филип Рашев

„И така, аз, затворник в Господа, ви моля да водите живот, достоен за званието, към което бяхте призовани,със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа.“ Еф. 4:1-3 Неделна проповед 28.11.21 ⓕ Facebook:https://www.facebook.com/fullgospelbg/ Ⓘⓝ Instagram: FGC.bg ⓎⓉ Абонирайте […]

Достоен за званието – част 1 | ЦПЕ | Филип Рашев

„И така, аз, затворник в Господа, ви моля да водите живот, достоен за званието, към което бяхте призовани,със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа. “ Еф.4:1-3 Неделна проповед 28.11.21 ⓕ Facebook:https://www.facebook.com/fullgospelbg/ Ⓘⓝ Instagram: FGC.bg ⓎⓉ Абонирайте […]

„Достойнството на званието Християнин“ – 8.8.2021

ЗВАНИЕТО. Митко ДИМИТРОВ

04.03.2017 г., 11.30 ч.