Неделно Богослужение - Християнски Център Шумен (02.08.2020)
Промяна стила на списъка