СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Триумфалната победа на Павел 3-та част 2 тим. 4;6-8 Заключение
Промяна стила на списъка