Блажени в страданието, П-р Живко Тончев 11.11.2018г.
Промяна стила на списъка