СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Работа на словото на Бога. 4-та част 2 тим 3;16-17
Промяна стила на списъка